Vendepunkt

Ordet vendepunkt er rikt på assosiasjoner. Hele 47 synonymer listes opp i Kryssordordboken, fra «fare», «topp», «høydepunkt», «krise» og «uhell» til «milepel», «klimaks», «korsvei», «skille» og «vending». Vendepunkter er risikable og prekære; man seirer eller faller.

Caravaggio: Paulus omvendelse (ca 1600)

Bruken av ordet trekker veksler på gamle talemåter som «det gikk et lys opp for meg.» Det kan vi takke Bibelen for, og særlig historien om Paulus’ omvendelse. Første gang vi møter ham heter han Saul, en nidkjær fariseer som forfølger de kristne. En dag, mens han var på vei til Damaskus for å slutte seg til sine stridsbrødre, blir han truffet av et himmelsk lys som blinder ham.

Han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Saul hverken spiste eller drakk på 3 dager. Og da han fikk synet igjen, var han blitt kristen. Han tok navnet Paulus, og levde videre som apostel.

Oldtidens omvendelser og vår tids vendepunkthistorier ligner hverandre. Forvandlingens kraft virker i dem begge. Men det er også forskjeller. Paulus adlyder en stemme som kommer utenfra, vi bøyer oss for noe som skjer i vårt indre. Den moderne verden har dessuten sine egne sosiale og politiske problemer, som bringer med seg nye eksistensielle dilemmaer. Dette får du vite mer om i boken om Vendepunkter.