5 grunner til å lese Vendepunkter

  1. En bok om å gripe øyeblikket
  2. En bok om å ta livet tilbake
  3. En bok om å finne sin egen stemme
  4. En bok om akutte erfaringer i vår egen tid
  5. En bok om det personlige og det sosiale