Pandemien som vendepunkt

Sara Omar og Thomas Hylland Eriksen
i samtale med Ellen Mortensen

Litteraturhuset i Bergen
3. november kl. 18.00-19.00

Hva har pandemien gjort med verden og med oss? Med krisen som forstørrelsesglass og katalysator spør vi: Har globaliseringen stoppet opp? Er det internasjonale samarbeidet for å finne kollektive løsninger på retur?  Er vi på vei tilbake til patriarkatet, med sine stereotype kjønnsidealer? Hva skjer med demokratiet og menneskerettighetene? Eller ser vi snarere ansatser til en ny vending?

Thomas Hylland Eriksen studerer det nære og kjente ved ta utgangspunkt i «det fremmede». I et essay i boken Vendepunkter skriver han blant annet om pandemien i lys av overgangsriter i før-moderne samfunn. Sara Omar møter krisen ved å skrive romaner. Hva kan fortellinger om vendepunkter bidra med for å skape en bedre verden?

Med støtte fra Fritt Ord