Boklansering

Alle var i godlage den 12. oktober, selv solen skinte på Villa Sult. Rundt 50 personer møtte opp for å høre psykologen, terapeuten og forfatteren Sissel Gran i samtale med tre av bokens forfattere. Først ute var Finn Skårderud, som mange allerede kjente fra Morgenbladet, hvor deler av essayet «Blanke faen» hadde stått på trykk. Så var det Wencke Mühleisen og Sumaya Jirde Alis tur. Et umake par? Det trodde nok mange, men samtalen ville ikke ta slutt.

Gran oppsummerte arrangementet på denne måten: 

VENDEPUNKTER er en samling dypt personlige og berørende tekster. De handler alle om øyeblikkets overganger, det punktet hvor vi kjenner at noe er ufravikelig forandret i vårt liv. Men ethvert vendepunkt krever sin modning, det arbeider i det skjulte, og derfor hender det at vi overraskes av dets plutselige sprang. Noen vendepunkter handler om stille, indre beslutninger, om lettelse og frigjøring. Andre er voldsomme og handler om identitetsforandrende, smertelige erfaringer og kampen for å finne ny grunn. Atter andre handler om redning i møtet med et annet menneske. Da boken ble lansert – gjennom samtaler med noen av bidragsyterne – var mange av tilhørernes øyne blanke. Noen tørket tårer. Det forstår jeg. Vi mennesker trenger trøst. Meningen med det hele kan utfordres før vi aner det. Men vi kan finne styrke gjennom å ta del i andres erfaringer, gjennom samtale og skrift. VENDEPUNKTER er en slik bok; den er en gave som åpner og lindrer og peker på veier ut av det fastlåste.