Om Kalliope

Kalliope var grekernes muse for episk poesi. På bildene har hun en skrivetavle eller en skriftrull og en griffel. Hun inspirerte Homer til å skrive både Iliaden og Odysseen. Men hun kan også holde en lyre. Navnet betyr «den vakre stemmen». Når Kalliope inspirerer en forfatter, settes tanken i bevegelse. Ordene begynner å synge.

Forlaget Kalliope Kunstbøker eies og drives av Siri Meyer.
Se bloggen www.sirimeyer.no

Kalliope Kunstbøker
Selskapet Meyer
Nubbebakken 2
5022 Bergen

E-post: post@kalliope.no.
Tlf. 916 18 278
Foretaksnummer 984 897 936
Bankkonto: 0539 13 03845